• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PROJEKT PFRON - REMONT POMIESZCZEŃ ZAWIERCIE

Informujemy, iż w ramach projektu PFRON "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.” zakończyliśmy aranżację przestrzeni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i prowadzonej rehabilitacji - przystosowano ciągi komunikacyjne do bezpiecznego przemieszczania się beneficjentów korzystających z zajęć ( wymieniono  oświetlenie, wyrównano poziom podłóg, pomalowano kontrastowo ściany ) oraz zmodernizowano sanitariat dla beneficjentów ( Zawiercie ).

Czytaj więcej

PROJEKT PFRON - MALOWANIE POMIESZCZEŃ CHORZÓW

Informujemy, iż w ramach projektu PFRON "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.” zakończyliśmy aranżację przestrzeni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i prowadzonej rehabilitacji -  odświeżono pomieszczenia i ciągi komunikacyjne w formie malowania kontrastowego z częściową zmianą struktury (  Chorzów ) 

Czytaj więcej

Informacja o projekcie OD A do ZAZ - bez barier

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym na podstawie umowy 594/I/2021 w ramach Programu NOWEFIO, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 66 222,50 zł. W ramach programu realizowane były zajęcia kierowane do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Czytaj więcej

PFRON PROJEKT "Widzieć więcej..." nabór Beneficjentów.

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnością wzroku lub z niepełnosprawnością sprzężoną, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do udziału w projekcie „ Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego”,  współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000252/D/12 zawartej w dniu 29 kwietnia  2022 roku.

Czytaj więcej