Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

SPWR: PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIASTA RYBNIKA [09. 06. 2020]

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy

z Miastem Rybnik zadanie publiczne w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych

i niedowidzących ze sprzężonąniepełnosprawnością z terenu Rybnika” na podstawie Umowy nr PS.526.45.2020, z dnia z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

 

Celem zadania jest zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom dzieci niepełnosprawnych

z terenu Miasta Rybnika, która umożliwi im przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej

w tym izolacji społecznej, w której znaleźli się z powodu niepełnosprawności dziecka.

Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez organizację zajęć:

  • Terapii indywidualnej dzieci

  • Wsparcia i diagnostyki logopedycznej

  • Diagnozy i konsultacji psychologicznych

 

Adresatami zadania publicznego dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 0 do 8 lat, z terenu Miasta Rybnika, wraz z opiekunami

 

Miejsce realizacji projektu:

 

  • w zakresie terapii indywidualnej i wsparcia logopedycznego

Filia Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji

ul. Świętego Maksymiliana 26

44-207 Rybnik

e-mail: spwr_rybnik@rfpn.org

 

  • w zakresie wsparcia psychologicznego

 

Filia Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji

ul. Świętego Piotra 9

41-500 Chorzów

e-mail : fundacja@rfpn.org

 

 

Termin realizacji zadania: 04.05.2020 r.-30.11.2020 r.

 

Całkowity koszt realizacji zdania wynosi 22.258,15 zł ,

w tym dofinansowanie Miasta Rybnika wynosi 15.000,00 zł

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu