Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

SPWR: PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE [09. 06. 2020]

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy

z Miastem Katowice zadanie publiczne pn. „Działania na rzecz osób

z niepełnosprawnościami pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych

i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” na podstawie Umowy nr PS-III.526.36.2020.MB, z dnia 14 lutego 2020 roku.

 

Celem zadania jest rozwój umiejętności w zakresie widzenia funkcjonalnego, manipulacji

i orientacji przestrzennej dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Katowice, tak aby przygotować ich do samodzielnego, aktywnego udziału w życiu społecznym.

Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez organizację zajęć:

  • Terapii indywidualnej dzieci

  • Wsparcia i diagnostyki logopedycznej

  • Diagnozy i konsultacji psychologicznych

 

Adresatami zadania publicznego dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 0 do 8 lat, z terenu Miasta Katowice, wraz

z opiekunami

 

Miejsce realizacji projektu:

 

  • w zakresie terapii indywidualnej, wsparcia logopedycznego oraz wsparcia psychologicznego

 
 

Filia Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji

ul. Świętego Piotra 9

41-500 Chorzów

tel. 32/ 247-04-40

e-mail: spwr_chorzow@rfpn.org

 

 

Termin realizacji zadania: 15.02.2020 r.-31.12.2020 r.

 

Całkowity koszt realizacji zdania wynosi 27.750,00 zł,

w tym dofinansowanie Miasta Katowice wynosi 18.500,00 zł


Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu