Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

SPWR: Zarządzenie Dyrektora SPWR z dnia 15.05.2020 [18. 05. 2020]

Zgodnie z rozporządzeniem MEN n z dnia 13 maja 2020

zmieniającym Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/ .

 

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego z dniem 25 maja przywraca możliwość realizacji w SPWR zajęć wwr , rewalidacyjno -wychowawczych oraz rewalidacyjnych w bezpośrednim kontakcie z terapeutami.

Zajęcia będą realizowane z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.

Jednocześnie podjecie terapii bezpośredniej ma charakter dobrowolny. Dla rodziców dzieci, którzy nie zdecydują się na prace bezposrednia , pozostaje nadal aktualne kształcenie na odległość w formie pracy zdalnej on line.

 

1. O szczegółach zajęć ,ich realizacji wszyscy rodzice i pracownicy zostają powiadomieni drogą mailowa oraz telefoniczna .

2. Wszyscy pracownicy pozostają do dyspozycji dyrektora.

3. W okresie od 18 do 22 maja realizowane będą:

 

a/ rozmowy z rodzicami mające na celu rozpoznanie ,kto decyduje się na zajęcia bezpośrednie , kto pozostaje w konsultacjach, poradach prowadzonych zdalnie on -line

b/ opracowanie harmonogramów pracy kadry

c/ opracowanie procedur dotyczących zasad bezpieczeństwa w związku z wirusem C0VID -19 ustalonych przez GIS , MZ, MEN dla placówki

d/przygotowanie zamówienia oraz zakup środków dezynfekcji i zabezpieczenia

e/sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń

f/ przygotowanie pomieszczeń i gabinetów zgodnie z wytycznymi GIS , MZ, MEN


 

Krystyna Gwizdoń

dyrektor SPWR

 

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu