Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

SPWR: Zarządzenie Dyrektora SPWR z dnia 25.04.2020 [27. 04. 2020]

Przedłużam zawieszenie zajęć od 27 .04.2020 do dnia 24.05.2020 za zgodą organu prowadzącego , zgodnie z Rozporządzeniem Men z dnia 24.04.2020

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19



1.Realizacja zajęć placówki odbywać się będzie w formie zdalnej , z wykorzystaniem metod i technik na odległość w oparciu o Rozporządzenie MEN a dnia 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/ Dz. u. Z 2020 poz. 493/ .

 

2.O szczegółach realizacji zadań specjaliści , rodzice zostali poinformowani drogą mailową oraz telefoniczną.

 

3. Wszyscy specjaliści pracujący realizuja swoje usługi w formie teleinformatycznej -realizuja zadania placówki w formie pracy zdalnej

 

4. Wszyscy pracownicy pozostają do dyspozycji dyrektora placówki.

 

 

Krystyna Gwizdoń

dyrektor SPWR

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu