Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

SPWR: Informacja o realizacji zadania Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” [16. 04. 2020]

 

Za zgodą Urzędu Miasta Katowice w czasie pandemii realizacja programu odbywa się w formie pracy zdalnej.

 

 

 

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Katowice zadanie publiczne w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” podstawie umowy nr PS-III.526.36.2020.MB z dnia 14 lutego 2020 roku


 

Celem zadania jest rozwój umiejętności w zakresie widzenia funkcjonalnego, manipulacji i orientacji przestrzennej dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Katowice, tak aby przygotować ich do samodzielnego, aktywnego udziału w życiu społecznym.

Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez organizację zajęć:

  • Terapii indywidualnej dzieci

  • Wsparcia i diagnostyki logopedycznej

  • Diagnozy i konsultacji psychologicznych

 

Adresatami zadania publicznego dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 0 do 8 lat, z terenu Miasta Katowice, wraz z opiekunami

 

Miejsce realizacji projektu:

 

  • w zakresie terapii indywidualnej i wsparcia logopedycznego

Filia Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji

ul. Świętego Piotra 9

41-500 Chorzów tel. 32 247-04-40 spwr_chorzow@rfpn.org

 

  • w zakresie wsparcia psychologicznego

Filia Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji

ul. Świętego Piotra 9

41-500 Chorzów tel. 32 247-04-40 spwr_chorzow@rfpn.org

 

 

Termin realizacji zadania: 15.02.2020-31.12.2020

 

Koszt całkowity realizacji zdania wynosi 27.750,00 zł w tym dofinansowanie Miasta Katowice wynosi 18.500,00 zł

 

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu