Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności SPWR

SPWR: Informacja o realizacji zadania Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” [16. 04. 2020]

 

Za zgodą Urzędu Miasta Katowice w czasie pandemii realizacja programu odbywa się w formie pracy zdalnej.

 

 

 

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Katowice zadanie publiczne w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” podstawie umowy nr PS-III.526.36.2020.MB z dnia 14 lutego 2020 roku

SPWR: ZAWIESZENIE ZAJĘĆ [10. 04. 2020]

Chorzów, 10.04.2020

 

Uwaga !!!

 

 

W związku ze stanem epidemii w kraju, za zgodą organu prowadzącego RFPN

zawieszenie zajeć prowadzonych bezpośrednio w Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji zostaje przedłużone do dnia 26 kwietnia.

Placówki oświatowe zgodnie z Rozp.Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.04.2020 przechodzą w dalszym ciągu w tryb kształcenia na odległość .

SPWR: Zarządzenie Dyrektora SPWR z dnia 10.04.2020 [10. 04. 2020]

Przedłużam zawieszenie zajęć do dnia 26.04.2020 za zgoda organu prowadzącego ,zgodnie z Rozporządzeniem Men z dnia 9.04.2020

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

SPWR: KOMUNIKAT MEN [06. 04. 2020]

 

Uprzejmie informuję, że w związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w celu zwiększenia bezpieczeństwa wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz kadry pedagogicznej, Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonowania tych placówek od 6 kwietnia 2020 r. 

SPWR: Uwaga ! Przedłużenie kształcenia na odległość. [25. 03. 2020]

 

W związku ze stanem epidemii w kraju, za zgodą organu prowadzącego RFPN zawieszenie zajeć prowadzonych bezpośrednio w Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia.

 

Placówki oświatowe zgodnie z Rozp. Men z dnia 20.03.2020 przechodzą w dalszym ciągu w tryb kształcenia na odległość.

 

Centralnym miejscem spotkań specjalistów i Rodziców podopiecznych staje się system komunikacji alternatywnej : email, telefon, komunikatory, strona internetowa.

 

Pracownicy działają zgodnie z zarządzeniem dyrektora.

SPWR: Zarządzenie Dyrektora SPWR z dnia 25.03.2020 [25. 03. 2020]

Przedłużam zawieszenie zajęć wprowadzone Zarządzeniem z dnia 13.03.2020 do dnia 10.04.2020

SPWR: Do rodziców podopiecznych SPWR [24. 03. 2020]

Szanowni  Rodzice !

 

Znaleźliśmy się  w sytuacji nieprzewidywalnej  i niezwykle trudnej w naszym życiu, wszyscy po raz pierwszy.

Najważniejsze teraz to ratowanie zdrowia i życia, ochrona każdego życia.

Dlatego wszyscy musimy przetrwac kwarantannę społeczną, bo taka jest wyższa konieczność.

...

SPWR: Praca zdalna - zalecenia [20. 03. 2020]

Dotyczy Zarządzenia Dyrektora Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji - z dnia 13.03.2020

 

 

1.W związku z pracą zdalną od 16.03.2020 wszyscy pracownicy pracujący / opracowują zgodnie z poleceniem w zarządzeniu w ustaleniu z rodzicami systematycznie zalecenia terapeutyczne dla wszystkich swoich podopiecznych i przekazują je regularnie online poprzez email, messenger , skype , whats app, rodzicom.

 

...

 

SPWR: ZARZĄDZENIE DLA PRACOWNIKÓW [16. 03. 2020]

 

ZARZĄDZENIE DLA PRACOWNIKÓW SPWR

 


SPWR: ZAWIESZENIE ZAJĘĆ [13. 03. 2020]

UWAGA !!!


W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa I zagrożeniem epidemiologicznym zawiesza sie zajęcia w Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji w terminie 16 - 25 marca 2020 r.

<< < Strona 3 z 5 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu