• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PFRON PROJEKT "Widzieć więcej..." nabór Beneficjentów.

  • 2022.05.24

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnością wzroku lub z niepełnosprawnością sprzężoną, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do udziału w projekcie „ Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego”,  współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000252/D/12 zawartej w dniu 29 kwietnia  2022 roku.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości wzrokowych oraz samodzielności w życiu społecznym osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku 

 

Uczestnicy projektu mogą  uzyskać wsparcie specjalistów w następujących zakresach:

 

·        diagnoza okulistyczna

·        doradztwo w zakresie pomocy optycznych i nieoptycznych oraz innych form wsparcia otoczenia

·        ortoptyczna rehabilitacja widzenia

·        rehabilitacja widzenia

·        orientacja przestrzenna - techniki samodzielnego poruszania się 

·        konsultacje psychologiczne 

·        terapia ręki z elementami SI

 

Natomiast opiekunowie uczestników projektu otrzymają wsparcie w formie specjalistycznych konsultacji psychologicznych.  

 

Specjaliści prowadzący w/w wsparcie to:  okuliści, optometryści, ortoptyści, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, instruktorzy orientacji przestrzennej terapeuci SI,  psycholodzy. 

 

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU: tel. 32 247 04 40 lub 32 241 11 13 wewn. 25