• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PFRON PROJEKT "Widzieć więcej..." nabór specjalistów.

  • 2022.05.24

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zaprasza PSYCHOLOGÓW,  TERAPEUTÓW SI, FIZJOTERAPEUTÓW I TYFLOPEDAGOGÓW do realizacji wsparcia w ramach projektu „ Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego”, współfinansowanego  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000252/D/12 zawartej w dniu 29 kwietnia  2022 roku. 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług w oparciu o działalność gospodarczą wykonywaną osobiście  (tzw. samozatrudnienie).

Miejsce pracy: ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów. 

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe;
  • predyspozycje osobowościowe;
  • doświadczenie w pracy z osobami  niepełnosprawnymi ( dzieci i osoby dorosłe).

Oferty należy kierować na adres mailowy fundacja@rfpn.org z dopiskiem „PRACA W PROJEKCIE”