• +48 (32) 241 11 13
 • fundacja@rfpn.org

PFRON PROJEKT "Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego”

 • 2022.05.10

Informujemy, że realizujemy projekt: „ Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego”,  współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000252/D/12 zawartej w dniu 29 kwietnia 2022 roku 

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości wzrokowych oraz samodzielności w życiu społecznym osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku.

Beneficjent w ramach projektu  może uzyskać wsparcie specjalistów w następujących zakresach:

 • diagnoza okulistyczna
 • doradztwo w zakresie pomocy optycznych i nieoptycznych oraz innych form wsparcia otoczenia
 • ortoptyczna rehabilitacja widzenia
 • rehabilitacja widzenia
 • orientacja przestrzenna - techniki samodzielnego poruszania się 
 • konsultacje psychologiczne 
 • terapia ręki z elementami SI

 

Natomiast opiekunowie uczestników projektu otrzymają wsparcie w formie specjalistycznych konsultacji psychologicznych. 

Specjaliści prowadzący w/w wsparcie to:  okuliści, optometryści, ortoptyści, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, instruktorzy orientacji przestrzennej terapeuci SI,  psycholodzy.

 

LICZBA MIEJSC:

80 w całym okresie finansowania tj. do 31.03.2025 roku w tym : 

a/ 40 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (do 18 roku życia) 

b/ 40 dorosłych osób niepełnosprawnych 

w okresie od 01.01.2022 do 31.03.2023 – 40 miejsc w tym 

a/ 25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (do 18 roku życia) 

b/ 15 dorosłych osób niepełnosprawnych 

 

Uczestnikami projektu mogą być tylko  osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Projekt kierowany jest do osób z następującymi niepełnosprawnościami: 

- deficytami wzroku

- z niepełnosprawnością sprzężoną

 

Miejsca realizacji projektu:  Chorzów, ul. Świętego Piotra 9,

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-31.03.2025

Harmonogram realizacji wsparcia:

wsparcie realizowane jest od poniedziałku do soboty, termin i godziny realizacji wsparcia ustalone są indywidualnie ze specjalistą prowadzącym wsparcie.

 

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Należy złożyć następujące dokumenty do biura Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów. 

 

 • Formularz zgłoszeniowy beneficjenta do projektu.
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON.
 • Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu  zgody na wykorzystanie wizerunku beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON w zakresie realizowanego projektu
 • Oświadczenie beneficjenta ( osoba dorosła ) o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu  zgody na wykorzystanie wizerunku beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON w zakresie realizowanego projektu
 • Podpisana klauzula informacyjna RODO.