• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

III etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.”

  • 2022.04.01

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2022 roku rozpoczęliśmy III etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w dniu 1 czerwca 2020 roku. Trzeci etap realizacji projektu będzie trwał do 31.03.2023 roku.  

 

W trzecim etapie projekt obejmie 65 beneficjentów wraz z Rodzinami

W ramach projektu  prowadzone będzie wsparcie w następujących zakresach:

- rehabilitacja widzenia
- rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej
- rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej
- nauka czynności codziennych
- trening umiejętności społecznych
- kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii
- kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii
- kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii
- hipoterapia
- kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback
- terapia biofeedback
- dogoterapia
- konsultacje dla Rodziców.
 

W okresie 01.04.2022-30.09.2022 w ramach projektu, zostanie  dokonana aranżacja przestrzeni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i prowadzonej rehabilitacji:

·        odświeżenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w formie malowania kontrastowego z częściową zmianą struktury w budynku przy ul. Świętego Piotra 9 w Chorzowie

·        wymiana podzespołów windy przystosowanej do przewozu dzieci niepełnosprawnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 66 w Zawierciu.

przystosowanie ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego przemieszczania się beneficjentów korzystających z zajęć ( wymiana oświetlenia, wyrównanie poziomu podłóg, kontrastowe malowanie ) oraz modernizacja sanitariatu do potrzeb beneficjentów w budynku przy ul. Sienkiewicza 66 w Zawierciu.