• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PODSUMOWANIE II ETAPU REALIZACJI PROJEKTU PFRON

  • 2022.03.31

Informujemy, że zakończyliśmy II etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w 2020 roku.

Projekt kierowany był do 58 dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego. W okresie 01.04.2021-31.03.2022 objęto wsparciem 66 beneficjentów, w tym 8 beneficjentów w formie zastępstwa. Działania przewidziane w projekcie sprofilowane były na zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niepełnosprawnych m.in. poprzez zwiększenie dostępu do rehabilitacji. Poszczególne formy wsparcia w projekcie odnosiły się bezpośrednio do rodzaju niepełnosprawności występujących u beneficjentów. Każde zadanie odpowiadało na konkretną potrzebę (niepełnosprawność) występującą u danego beneficjenta. Wsparcie prowadzone było w sposób ciągły tj. min przez 5 dni w tygodniu, w trakcie trwania projektu (więcej niż 10 miesięcy w roku). Każdy z beneficjentów miał opracowany Indywidualny Plan Działań, z którego wynikało jaki rodzaj wsparcia otrzymywał w ramach projektu oraz jaki był cel prowadzonych działań. Zajęcia w projekcie odbywały się w formie indywidualnej i grupowej: w Chorzowie , przy ul. Świętego Piotra 9 oraz w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 66 a także w formie zdalnej w przypadku następujących form wsparcia: rehabilitacja widzenia, rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej, rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej, konsultacje dla rodziców. Zajęcia z hipoterapii odbywały się w Ludowym Klubie Jeździeckim DERESZ w Siemianowicach Śląskich przy ul. Brynickej 27.

W okresie 01.04.2021-31.03.2022 zrealizowano wsparcie dla beneficjentów w następującym wymiarze:

·        rehabilitacja widzenia – 1859 h 

·        rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej – 2024 h 

·        rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej – 715 h 

·        nauka czynności codziennych – 770 h 

·        trening umiejętności społecznych – 88 h 

·        kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii – 28 h 

·        kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii – 28 h 

·        kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii – 28 h 

·        kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback – 18 h 

·        dogoterapia – 80 h 

·        hipoterapia 280 h tj. 560 sesji 

·        terapia biofeedback – 341 h 

·       konsultacje dla Rodziców – 1276 h 

 W ramach projektu dokonaliśmy pomalowania pomieszczeń, gdzie realizowany jest projekt oraz  dokonaliśmy aranżacji przestrzeni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i prowadzonej rehabilitacji (  plac zabaw i modernizacja fontanny )