• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

NFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 1/9/2021/RFPN/WTZ Z-cie

  • 2021.02.10

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 1/9/2021/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej – wsparcie psychologiczne” w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 2 oferty tj.:

 

1) Aldona Głowacka – Rotarska

Komunikacja Interpersonalna: - cena brutto: 100,00 zł./godz. x 120 godz. =12 000,00 zł.;

Wsparcie psychologiczne: - cena brutto 100,00 zł./godz. x 140 godz. = 14 000,00 zł.

 

2) EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

Komunikacja Interpersonalna: - cena brutto: 74,90 zł./godz. x 120 godz. = 8 988,00 zł.;

Wsparcie psychologiczne: - cena brutto 74,90 zł./godz. x 140 godz. = 10 468,00 zł.

 

 W związku z niespełnieniem kryteriów zamawiającego udziału w postępowaniu oferta f-my EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas została odrzucona.

 

Wykonawcą przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej – wsparcie psychologiczne” dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” wybrane została:

– Pani Aldona Głowacka – Rotarska.

Termin realizacji zamówienia – 31.12.2021 r.