• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 2/10/2021/RFPN/WTZ Z-cie.

  • 2021.03.03

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu Bloku Warsztatowego – autoprezentacja, savoire vivre, wizerunek osobisty, logopedia w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 5 ofert tj.:

 

1) SZKOŁA MĘSKIEGO STYLU AGNIESZKI ŚWIST KAMIŃSKIEJ

ad 1) – nie złożono oferty;

ad 2) – cena brutto: 68,00 zł./godz. x 64godz. = 4 352,00 PLN;

ad 3) – cena brutto: 68,00 zł./godz. x 64godz. = 4 352,00 PLN;

ad 4) – cena brutto: 68,00 zł./godz. x 64godz. = 4 352,00 PLN;

2) Katarzyna Piętak,

ad 2) - cena brutto: 67,00 zł./godz. x 64 godz. =4 288,00 PLN;

Na pozostałe moduły oferty nie złożono.

3) Justyna Krasoń,

ad 3) - cena brutto: 67,00 zł./godz. x 64 godz. =4 288,00 PLN;

Na pozostałe moduły oferty nie złożono.

4) Jolanta Skrzek,

ad 4) - cena brutto: 67,00 zł./godz. x 64 godz. =4 288,00 PLN;

Na pozostałe moduły oferty nie złożono.

5) Agnieszka Buła - Moś,

ad 1) - cena brutto: 70,00 zł./godz. x 64 godz. =4 480,00 PLN;

Na pozostałe moduły oferty nie złożono.

 

 Wykonawcami zajęć Bloku Warsztatowego – autoprezentacja, savoire vivre, wizerunek osobisty, logopedia w projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami” – wybrane zostały:

- P. Agnieszka Bułą – Moś – cena 4 480,00 PLN;

- P. Katarzyna Piętak – -”- 4 288,00 PLN;

- P. Justyna Krasoń – -”- 4 288,00 PLN;

- P. Jolanta Skrzek – -” 4 288,00 PLN.

 

Termin realizacji zamówienia – 28.02.2022 r.