• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PODSUMOWANIE I ETAPU REALIZACJI PROJEKTU PFRON

  • 2021.03.31

Informujemy, że zakończyliśmy I etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w 2020 roku.

Projekt kierowany był do 50 dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego. W okresie 01.01.2020-31.03.2021 objęto wsparciem 55 beneficjentów, w tym 5 beneficjentów w formie zastępstwa. Działania przewidziane w projekcie sprofilowane były na zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niepełnosprawnych m.in. poprzez zwiększenie dostępu do rehabilitacji. Poszczególne formy wsparcia w projekcie odnosiły się bezpośrednio do rodzaju niepełnosprawności występujących u beneficjentów. Każde zadanie odpowiadało na konkretną potrzebę (niepełnosprawność) występującą u danego beneficjenta. Wsparcie prowadzone było w sposób ciągły tj. min przez 5 dni w tygodniu, w trakcie trwania projektu (więcej niż 10 miesięcy w roku). Każdy z beneficjentów miał opracowany Indywidualny Plan Działań, z którego wynikało jaki rodzaj wsparcia otrzymywał w ramach projektu oraz jaki był cel prowadzonych działań. Zajęcia w projekcie odbywały się w formie indywidualnej i grupowej: w Chorzowie , przy ul. Świętego Piotra 9 oraz w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 66 a także w formie zdalnej w przypadku następujących form wsparcia: rehabilitacja widzenia, rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej, rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej, konsultacje dla rodziców. Zajęcia z hipoterapii odbywały się w Ludowym Klubie Jeździeckim DERESZ w Siemianowicach Śląskich przy ul. Brynickej 27.

 

W okresie 01.01.2020-31.03.2021 zrealizowano wsparcie dla beneficjentów w następującym wymiarze:

- rehabilitacja widzenia – 2170 h
- rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej– 2520 h
- rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej – 875 h
- nauka czynności codziennych – 700 h
- trening umiejętności społecznych – 98 h
- kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii – 20 h
- kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii – 20 h
- kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii – 20 h
- hipoterapia – 280 h tj. 560 sesji
- kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback – 10 h
- terapia biofeedback – 280 h
- dogoterapia – 84 h
- konsultacje dla Rodziców – 1400 h

 

W ramach projektu zakupiliśmy stół rehabilitacyjny i dokonaliśmy pomalowania pomieszczeń, gdzie realizowany jest projekt.