• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

II etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.”

  • 2021.04.01

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęliśmy II etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w dniu 1 czerwca 2020 roku. Drugi etap realizacji projektu będzie trwał do 31.03.2022 roku.  

W drugim etapie projekt obejmie 58 beneficjentów wraz z Rodzinami

 

W ramach projektu  prowadzone będzie wsparcie w następujących zakresach:

- rehabilitacja widzenia
- rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej
- rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej
- nauka czynności codziennych
- trening umiejętności społecznych
- kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii
- kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii
- kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii
- hipoterapia
- kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback
- terapia biofeedback
- dogoterapia
- konsultacje dla Rodziców.
 

W okresie 01.04.2021-30.09.2021 w ramach projektu, zostania dokonana aranżacja otoczenia budynku przy ul. Świętego Piotra 9 w Chorzowie ( modernizacja fontanny i adaptacja placu zabaw ) oraz odświeżenie pomieszczeń SPWR w formie malowania kontrastowego z częściową zmianą struktury w budynku przy ul. Sienkiewicza 66 w Zawierciu.