Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: Projekt "Widzisz, że warto" [15. 09. 2017]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym informuje, że realizuje projekt
pt. „Widzisz, że warto”
Wspieranie działań mających na celu poprawę warunków
do godnego starzenia się na podstawie umowy nr PSI.946.2.1.4.2017 z dnia 24 lipca 2017 roku

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Skarbu Państwa Wojewody Śląskiego

 

Film promocyjny projektu ...

 

Okres realizacji zadania publicznego: od 01.09.2017 r. do 30.11.2017 r.

 

Celem zadania jest zwiększenie dostępności świadczonych usług społecznych na rzecz osób starszych (60+) z terenu województwa śląskiego.

 

Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez:

 

1. Kampania informacyjna


Podjęcie działań na rzecz zwiększenia świadomości osób starszych na temat chorób oczu, ich profilaktyki oraz możliwości samokontroli. Przygotowanie kampanii informacyjnej ma skłonić osoby po 60 roku życia do samokontroli wzroku. Samokontrola ta, ma przyspieszyć wczesne rozpoznawania schorzeń oczu wymagających natychmiastowej interwencji.

 

Na kampanię informacyjną składać się będzie:

  • Produkcja spotu telewizyjnego (TVP 3 Katowice)
  • Produkcja spotu radiowego (Radio Katowice)
  • Publikacja ogłoszeń prasowych 
  • Opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek 
  • Opracowanie i udostępnienie informacji i materiałów do samobadania na stronach internetowych 
  • Emisja spotu telewizyjnego (TVP 3 Katowice)
  • Emisja spotu radiowego (Radio Katowice)

 

2. Rekrutacja uczestników projektu

 

Rekrutacja 100 uczestników projektu z terenu województwa śląskiego powyżej 60 roku życia w celu przeprowadzenia diagnostyki funkcji wzrokowych

 

3. Diagnostyka funkcji wzrokowych u specjalisty

 

Bezpłatna diagnostyka funkcji wzrokowych - konsultacje u specjalisty dla zrekrutowanych 100 mieszkańców województwa śląskiego powyżej 60 roku życia 

Miejsce realizacji projektu:
- W zakresie obsługi i rekrutacji - budynek Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym (ul. Św. Piotra 9 w Chorzowie)
- W zakresie diagnostyki salony optyczne, mające swoje punkty na terenie województwa śląskiego.

 

Koordynator projektu:

 

Agnieszka Mąkowska tel. 607 777 641

e-mail: nsppp@rfpn.org

 

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu