• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

II OKRES REALIZACJI PROJEKTU: „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego”

  • 2024.06.10

Informujemy, że Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym realizuje II okres ( 01.04.2024 r. - 31.03.2025 r. ) projektu: „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000315/12/D, zawartej w dniu 24 maja 2023 roku.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0 do 16 lat z terenu województwa śląskiego.

logo rfpn pfron

W ramach projektu uczestnik  może uzyskać wsparcie specjalistów w następujących zakresach: 

* rehabilitacja widzenia funkcjonalnego

* rehabilitacja w zakresie poruszania się i orientacji przestrzennej

* nauka komunikacji

* nauka samodzielności w czynnościach codziennych

* trening umiejętności społecznych

* kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii 

* kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii 

* kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii 

* hipoterapia

* kwalifikacja do zajęć z zakresu biofeedback

* terapia biofeedback

* dogoterapia

* konsultacje z rodzicami

* kształtowanie kompensacji zmysłów oraz aktywności własnej.

 

 Specjaliści prowadzący w/w wsparcie to: psycholog, logopeda, tyflopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI,  hipoterapeuta, dogoterapeuta,  okulista, neurolog, ortoptysta.