• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Informacja o projekcie OD A do ZAZ - bez barier

  • 2022.05.30

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym na podstawie umowy 594/I/2021 w ramach Programu NOWEFIO, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 66 222,50 zł. W ramach programu realizowane były zajęcia kierowane do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Projekt, którego celem głównym jest poprawa samoorganizacji społecznej poprzez zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej grupy wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, jak również orzeczono znaczną niepełnosprawność. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, aktywnantegracja, w szczególności w celu poprawy aktywności społecznej. Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego: poprawa samoorganizacji społecznej poprzez wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej, jak również integracja społeczna, wsparcie rodziny oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych przyczyni się do wzrostu zdolności odpowiedzialności społecznej. W ramach projektu osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby niepełnosprawne objęte zostaną kompleksowym programem aktywizacji społecznej, zawodowej i leczniczej, będą przygotowane do aktywnego życia w społeczeństwie, jak również otrzymają niezbędną wiedze dotyczącą jak ważna jest społeczna odpowiedzialność i inicjatywy. Według programu zostały zrealizowane spotkania z seksuologiem, dietetykiem, z doradcą zawodowym oraz zostały przeprowadzone zajęcia w ramach portfela niepełnosprawnych, czyli poradnictwo budżetu domowego.  Otrzymaliśmy również dofinansowanie do utworzenia siłowni zewnętrznej.

 

 

IMG-5065

 

PHOTO-2022-02-27-17-10-45

 

PHOTO-2022-02-27-17-11-07