Szybka nawigacja dla czytników ekranu:


"Dramat. Dla rodziców. Rodzi się oczekiwane dziecko. Ukochane, niewidome i głuche, niewidome i z porażeniem mózgowym, niewidome i upośledzone. Wydaje się, że nie ma przed nim życia. I... wtedy REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM wyciąga pomocną dłoń"

Przekaż 1 procent podatku dla dzieci niewidomych

Pomagaj z Nami ! Podaruj swój 1%. Każdy podatnik może przekazać na rzecz Fundacji 1% podatku, jaki ma do zapłaty za dany rok podatkowy.

Skorzystaj z bezpłatnego programu wypełniania deklaracji PIT online przygotowanego specjalnie dla Fundacji. Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pldla OPP.

 

Twój 1% naprawdę może pomóc. Aby kontynuować edukację i rehabilitację naszych dzieci, otworzyliśmy przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Umożliwia to Regionalny Ośrodek Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym.

 

Kim jesteśmy? Nasza działalność polega na niesieniu pomocy dzieciom i osobom dorosłym. Tworzymy przyjazne warunki rozwoju dla tych, którym dysfunkcje wzroku znacznie ograniczają poznawanie świata. Przełamujemy bariery w edukacji, leczeniu i rehabilitacji.

 

Nasza misja. Świadomie pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Pomagamy osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego.

 

Zobacz jak działamy

 

 

Aktualności

Fundacja: KONDOLENCJE [28. 12. 2020]

Z głębokim żalem przyjęliśmy

 

wiadomość o śmierci

 

ŚP


prof. Ariadny Gierek-Łapińskiej

Fundacja: INFORMACJA ZAMKNIĘCIE FUNDACJI [28. 12. 2020]

Informujemy, że w dniach 28.12.2020 r.  do 31.12.2020 Biuro Fundacji będzie nieczynne.

 

 

PFRON: PFRON ZREALIZOWANE PROJEKTY [08. 12. 2020]

Informujemy, że w okresie 01.09.2020-30.11.2020 realizowaliśmy dwa projekty grantowe „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr UEB/000038/12/D z dnia 17 listopada 2020 roku oraz umowy o powierzenie grantu nr UEB/000029/12/D z dnia 24 listopada 2020 roku. Projekty były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 08/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [17. 11. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 08/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące zagospodarowania placu przy WTZ Z-cie, wykonanie ogrodu polisensorycznego, zakup i montaż szklarni ogrodowej, ławki ogrodowe w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożona została 1-a oferta tj.:

NSPPP: DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA NSPPP [12. 11. 2020]

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym poszerza swoją działalność o diagnostykę i zajęcia odpłatne.

 

Potrzebujesz konsultacji, sprawdzenia poziomu funkcjonowania dziecka, niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka?

 

Proponujemy diagnozę i konsultacje z naszymi terapeutami. Co ważne, nie musisz mieć skierowania od lekarza specjalisty.

<< < Strona 2 z 43 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu